Hiển thị 1–12 của 42 kết quả

Đang Bán
Mitown The Grande (m5) Phường Tân Phú Quận 7 TP.HCM
Giá : 9 tỷ 900 triệu đồng
Giao nhà : 2018
Đang Bán
Mitown The peak (m8) Phường Tân Phú Quận 7 TP.HCM
Giá : 11.000.000.000 VND
Đang Bán
Mitown The Grande (m5) Phường Tân Phú Quận 7 TP.HCM
Giá : 9 tỷ 500 triệu đồng
Giao nhà : 2018
Đang bán
Mitown symphony (m6) Phường Tân Phú Quận 7 TP.HCM
Giá : thương lượng
Đang bán
Mitown The signature (m7) Phường Tân Phú Quận 7 TP.HCM
Giá : 5 tỷ 800 triệu bao hết
Giao nhà : 2020
Đang bán
Mitown The symphony (m6) Phường Tân Phú Quận 7 TP.HCM
Giá : 6 tỷ 2 trăm triệu
Giao nhà : 2019
Đang Bán
Mitown The Grande (m5) Phường Tân Phú Quận 7 TP.HCM
Giá : 10,500,000,000 đ
Đang Bán
Giá : 6,5 tỷ VND
Đang cho Thuê
Mitown The symphony (m6) Phường Tân Phú Quận 7 TP.HCM
Giá : thương lượng
Đang cho Thuê
Mitown The symphony (m6) Phường Tân Phú Quận 7 TP.HCM
Giá : 26 triệu / tháng
Đang cho Thuê
Mitown The Grande (m5) Phường Tân Phú Quận 7 TP.HCM
Giá : 25 triệu / tháng
Đang bán
Mitown The signature (m7) Phường Tân Phú Quận 7 TP.HCM
Giá : 6,2 tỷ