Hiển thị tất cả 10 kết quả

Đang Bán
Mitown The peak (m8) Phường Tân Phú Quận 7 TP.HCM
Giá : 11.000.000.000 VND
Đang Bán
Mitown The Grande (m5) Phường Tân Phú Quận 7 TP.HCM
Giá : 10,500,000,000 đ
Đang Bán
Giá : 6,5 tỷ VND
Đang Bán
Mitown The peak (m8) Phường Tân Phú Quận 7 TP.HCM
Giá : 10,8 Tỷ
Giao nhà : 2021
Đang cho Thuê
Mitown The signature (m7) Phường Tân Phú Quận 7 TP.HCM
Giá : 25 triệu / tháng
Đang cho Thuê
Mitown The peak (m8) Phường Tân Phú Quận 7 TP.HCM
Giá : 1100 $
Giao nhà : 2021
Đang cho Thuê
Mitown The peak (m8) Phường Tân Phú Quận 7 TP.HCM
Giá : 1800 $
Đang cho Thuê
Mitown The peak (m8) Phường Tân Phú Quận 7 TP.HCM
Giá : 28 triệu / tháng
Giao nhà : 2021
Đang cho Thuê
Mitown The Grande (m5) Phường Tân Phú Quận 7 TP.HCM
Giá : 1200 $
Đang cho Thuê
Mitown The signature (m7) Phường Tân Phú Quận 7 TP.HCM
Giá : 20 triệu / tháng